Roboty ziemne
Ładowarki kołowe

Małe modele ładowarek kołowych L 506 – L 514, te tak zwane ładowarki stereo, przekonują użytkownika dzięki wyjątkowej zwrotności, kompaktowej i przejrzystej budowie i spokojnemu trybowi jazdy.
Dzięki tym cechom modele Stereo oferuje różnorodne możliwości zastosowań.

Zasada konstrukcyjna ładowarki stereo charakteryzuje się następującymi cechami:
• połączenie sterowania przegubowego i sterowanej osi tylnej zapewnia mały promień skrętu i wysoką stabilność
• połączenie wahliwego przegubu i skrętnej osi tylnej zmniejsza oscylację kabiny i operatora zapewniając bardziej spokojną pracę.
• Zróżnicowana oferta wyposażenia roboczego, optymalnie do każdego zastosowania.

Wśród większych ładowarek kołowych rentowność i niewielka szkodliwość dla środowiska znajdują się na pierwszym planie. Urządzenia te zużywają o do 25% mniej paliwa niż porównywalne urządzenia innych producentów, w takich samych warunkach eksploatacji. Dodatkowo w ładowarkach kołowych od modelu L 524 zastosowano przekładnię 2plus1. Oferują one dalszą optymalizację hydrostatycznego napędu jezdnego, która powoduje, że ładowarka kołowa niezależnie od wymaganej prędkości jazdy i siły ciągu wykonuje każdą czynność roboczą "bez szarpania". Następuje to w sposób automatyczny, bez potrzeby ingerencji operatora. Można zrezygnować z przekładni biegu wstecznego – zmiana kierunku jazdy jest sterowana hydraulicznie.

W przypadku ładowarek kołowych od modelu L 550 2plus2 na pierwszym miejscu stawiamy również ekonomiczność i brak szkodliwości dla środowiska. W praktyce ładowarki te zużywają do 25% mniej paliwa niż porównywalne urządzenia innych producentów w tych samych warunkach użytkowania. Kluczowym elementem sukcesu jest "2plus2" – technologia napędu stanowiąca dalszą optymalizację napędu hydrostatycznego. Nowa technologia napędu bazuje na mechanizmie z dwoma różnej wielkości silnikami olejowymi, bezpośrednio wbudowanymi, z których każdy posiada osobne sprzęgło. Ponieważ przy przyspieszaniu i zwalnianiu ładowarki kołowej na przemian działa przynajmniej jeden z silników olejowych, ładowarka gładko dostosowuje się - niezależnie od wymaganej prędkości jazdy i siły ciągu - do każdej sytuacji roboczej.